Bama Gruppen AS – W. Køltzow AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Engrosvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.10.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bama Gruppen AS ( org. nr. 914224314) erverver enekontroll i W. Køltzow AS (org. nr. 930206547)