Bandak AS – Norsk Verktøyindustri AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av verktøy til bearbeiding av aluminium, stål og plast

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.09.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bandak AS (org.nr. 916 242 220), oppkjøp av Norsk Verktøyindustri AS (org.nr. 914 801 214).Meldt til Konkurransetilsynet