Bandak AS – SwePart Verktyg AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for industri- og tynnplateverktøy

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.10.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bandak AS (org.nr. 916 242 220), oppkjøp av SwePart Verktyg AB (svensk org.nr. 556161-1301).Meldt til Konkurransetilsynet