Bandak Group AS – Amek AS / Akland Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utstyr til olje-industrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.10.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bandak Group AS (org. nr. 989111566) erverver alle aksjene i Amek AS (org. nr. 985147477) og Akland Holding AS (org. nr. 996718921)