Bandak Group AS – I O S Tubular Management AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Leverandør til olje- og gassindustrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.04.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Bandak Group AS (org. nr. 989111566) erverver alle aksjene i I O S Tubular Management AS (org. nr. 971056606)