Baneservice AS – Norsk Jernbanedrift Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Jernbanetekniske tjenester og utstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.08.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Baneservice AS (org.nr. 986 392 912) erverver samtlige aksjer i Norsk Jernbanedrift Holding AS (org.nr. 996 488 055)