BaneTele AS – Broadnet Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Telefoni, internettaksess, salg av overføringskapasitet og dataoverføringstjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.02.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

BaneTele AS (org.nr. 983498051), oppkjøp av Broadnet Norge AS (org.nr. 981201264)