Bankenes Betalingssentral AS – ZebSign AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: utvikling, levering, drift og forvaltning av PKI-tjenester, dvs. tjenester for utveksling av digital informasjon, kryptering av digital informasjon og autentisering av personer og organisasjoner ved hjelp av sertifikater basert på PKI

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.02.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bankenes Betalingssentral AS (org.nr. 975 946 231), kjøp av samtlige aksjer i ZebSign AS (org.nr. 983 163 432).Meldt til Konkurransetilsynet