Bantex AS – Akka-Sveb AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for arkiveringsprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.09.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bantex AS (org.nr. 987 775 491), oppkjøp av Akka-Sveb AS (org.nr. 910 104 586).Meldt til Konkurransetilsynet