Barnas Hus Skandinavia AS – O Olsens & Co Barn AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for barnevogner, sikkerhetsutstyr, barnemøbler og babyutstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.07.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Barnas Hus Skandinavia AS (org.nr. 988 603 880), kjøp av aksjer i O Olsens & Co Barn AS (org.nr. 980 362 701).Meldt til Konkurransetilsynet