Basefarm AS – Telecomputing IS AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT-driftstjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.10.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Basefarm AS (org.nr. 982 211 743), oppkjøp av Telecomputing IS AS (org.nr. 979 705 484).Meldt til Konkurransetilsynet