Basware AS – Contempus AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Software solutions

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.09.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Basware AS (org. nr. 923829644) erverver 100 % av aksjene i Contempus AS (org. nr. 986154957)