Bauda AS – Smiths Auto AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av Toyota-biler og tilknyttede verkstedtjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.11.2015

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Bauda AS (org.nr. 910431714) kjøper 100 % av aksjene i Smiths Auto AS (org.nr. 945864346) fra KVS Holding AS (org.nr. 989066277)