Bauda AS – Toyota Hønefoss AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av Toyota-biler og tilknyttede verkstedtjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.05.2016

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Bauda AS (org.nr. 910431714) kjøper 100% av aksjene i Toyota Hønefoss AS (org.nr. 945800232)