Bavaria Bergen AS – Sandven AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg og reparasjon av biler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.10.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bavaria Bergen AS (org.nr. 990 255 075), oppkjøp av Sandven AS (org.nr. 977 511 380).Meldt til Konkurransetilsynet