Bavaria Holding AS – Haava Bil AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: bilsalg (BMW & Mini)

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.04.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bavaria Holding AS (org.nr. 989 130 595), oppkjøp av Haava Bil AS (org.nr. 984 146 930).Meldt til Konkurransetilsynet