Bayard Group Pty – Enermet Group Oy

Berørte markeder ikon Berørte markeder: energimåling

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.05.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bayard Group Pty (Australia), oppkjøp av Enermet Group Oy (Finland).Meldt til Konkurransetilsynet