B&B Tools AB – Aker Kværner Industributikk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Industriverktøy, industriprodukter og arbeidstøy

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.01.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

B&B Tools AB (org. nr. 888799222) erverver 100 % av aksjene i Aker Kværner Industributikk AS (org. nr. 986304800)