B&B Tools AS – Spesialvarer AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Industrivarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.05.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

B&B Tools AS (org. nr. 888799222) erverver 100 % av aksjene i Spesialvarer AS (org. nr. 861125262)