B&B Tools Holding AS – AS Maskin

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Mekanisk forbruksmateriell

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.06.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

B&B Tools Holding AS (org.nr. 888799222), oppkjøp av AS Maskin (org.nr. 838074642)