B&B Tools Holding AS – Tools Kristiansand AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Industriverktøy, industriprodukter og arbeidstøy

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.01.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

B&B Tools Holding AS (org. nr. 888799222) erverver 100 % av aksjene i Tools Kristiansand AS /org. nr. 982112842)