BBIH Nord Norge AS – Hanssen Maskinforretning AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Industrivarer til det profesjonelle markedet 

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.11.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

BBIH Nord Norge AS (org nr. 991130543) erverver 100 % aksjene i  Hanssen Maskinforretning AS (org. nr. 865728182).