BDO AS – 23 selskaper i Inter Revisjon Gruppen

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Revisjon og rådgiving

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.07.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

BDO AS (org. nr. 993606650) kjøper virksomheten i 23 selskaper i Inter Revisjon Gruppen