BDO AS ( under stiftelse ) – BDO Noraudit Oslo DA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Revisjons- og rådgivninsselskap

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.12.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

BDO AS ( under stiftelse ) kjøper BDO Noraudit Oslo DA (org. nr. 875926632)