BecoTek Holding AB – Johnson Metall AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produkter av bronse

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 31.01.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

BecoTek Holding AB (svensk org.nr. 556717-4544), oppkjøp av Johnson Metall AB (svensk org.nr. 556062-0196)