Berg Jacobsen Holding AS – Sandøy Dagligvare AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.10.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Berg Jacobsen Holding AS (org.nr. 974 989 727), oppkjøp av Sandøy Dagligvare AS (org.nr. 864 459 552).Meldt til Konkurransetilsynet