Bergen Båt AS – Askvik Maritim AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Fritidsbåter og motorer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.04.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bergen Båt AS (org.nr. 981312023), oppkjøp av Askvik Maritim AS (org.nr. 910309986)