Bergen Group ASA – Fosen Yards AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Offshorefartøy

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.06.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bergen Group ASA (org. nr. 991279539) erverver 100 % av aksjene i Fosen Yards AS (org. nr. 990518025)