Bergen Storsenter Dagligvarer AS – ICA Detalj AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: detaljsalg av dagligvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.04.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bergen Storsenter Dagligvarer AS (org.nr. 988 026 581), overtakelse av varebeholdning og drift av butikkfilial i ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794), Rimi Bergen Storsenter.Meldt til Konkurransetilsynet