Bergen Yards AS – Dreggen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Verfts. og industrivirksomhet. Offshoreskip. Skips- og offshorekraner

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.07.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bergen Yards AS (org.nr. 930489395) erverver 77% av aksjene i Dreggen AS (org.nr. 977350131)