Bergen Yards AS – Kimek Offshore AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Verfts- og industrivirksomhet. Offshoreskip

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.07.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bergen Yards AS (org.nr. 930489395) erverver samtlige aksjer i Kimek Offshore AS (org.nr. 982215013)