Bergen Yards AS – Vest Elektro AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Verfts- og industrivirksomhet. Offshoreskip.Installasjoner av elektriske anlegg med fokus på maritim virksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.07.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bergen Yards AS (org.nr. 930489395) erverver 70% av aksjene i Vest Elektro AS (org.nr. 985462585)