Bergen Yards Holding AS – Rosenberg Verft AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Verfts- og industrivirksomhet. Offshorekonstruksjoner

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.07.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bergen Yards Holding AS (org.nr. 991279539) erverver 82% av aksjene i Rosenberg Verft AS (org.nr. 984329075)