Bergene Holm AS – Emil Fjeld AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for sagtømmer, skurlast og foredlet trelast av gran og furu

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.04.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bergene Holm AS (org.nr. 812 750 062), oppkjøp av Emil Fjeld AS (org.nr. 914 160 308).Meldt til Konkurransetilsynet