Bergene Holm AS – Haslestad Bruk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Sagbruk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.12.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bergene Holm AS (org. nr. 812750062) erverver alle aksjene i Haslestad Bruk AS (org. nr. 984723733)