Bergene Holm AS – Ringebu Sag og Høvleri AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for sagtømmer av gran og furu, markedet for skurlast av gran og furu og markedet for foredlet trelast av gran og furu

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.04.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bergene Holm AS (org.nr. 812 750 062), oppkjøp av Ringebu Sag og Høvleri AS (org.nr. 976 754 522).Meldt til Konkurransetilsynet