Bergens Tidende AS – Bygdanytt AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: aviser og annonser

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.11.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bergens Tidende AS (org.nr. 910 509 683), oppkjøp av Bygdanytt AS (org.nr. 939 541 578).Meldt til Konkurransetilsynet