Bergman & Beving AB – Bø-Ka Industrivarer AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for industriutstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bergman & Beving AB (svensk org.nr. 556034-8590), oppkjøp av Bø-Ka Industrivarer AS (org.nr. 946 366 145).Meldt til Konkurransetilsynet