Bergman & Beving AB – Hatec AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg og service av industritekniske produkter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.04.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bergman & Beving AB (svensk org.nr. 556034-8590), oppkjøp av Hatec AS (org.nr. 951 865 461).Meldt til Konkurransetilsynet