Bergman & Beving AB – Høgsveen Maskin AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for industriutstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bergman & Beving AB (svensk org.nr. 556034-8590), oppkjøp av Høgsveen Maskin AS (org.nr. 987 655 879).Meldt til Konkurransetilsynet