Bergman & Beving AB – Industribehov Gjøvik AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for mekanisk forbruksmateriell

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.07.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bergman & Beving AB (svensk org.nr. 556034-8590), kjøp av samtlige aksjer i Industribehov Gjøvik AS (org.nr. 946 296 538).Meldt til Konkurransetilsynet