Bergman & Beving AB – Lønsethagen Industrivarer AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for industrivarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.11.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bergman & Beving AB (svensk org.nr. 556034-8590), oppkjøp av Lønsethagen Industrivarer AS (org.nr. 866 239 142).Meldt til Konkurransetilsynet