Bergman & Beving AB – Maskinhjørnet AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for industrivarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.11.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bergman & Beving AB (svensk org.nr. 556034-8590), oppkjøp av Maskinhjørnet AS (org.nr. 914 202 094).Meldt til Konkurransetilsynet