Bergman & Beving AB – Sveisehuset Trondheim AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for verktøy, maskiner og mekanisk forbruksmateriell

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.10.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bergman & Beving AB (svensk org.nr. 556034-8590), kjøp av 40 prosent av aksjene i Sveisehuset Trondheim AS (org.nr. 963 405 669). Ervervet antas å innebære overtakelse av kontroll.Meldt til Konkurransetilsynet