Bergman & Beving Integration AB – Verktøy Maskin AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for verktøy og maskiner samt mekanisk forbruksmateriell

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.01.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bergman & Beving Integration AB (svensk org.nr. 556088-8264), kjøp av samtlige aksjer i Verktøy Maskin AS (org.nr. 951 114 065).Meldt til Konkurransetilsynet