Berner AS – C Frimann-Dahl AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Teknisk utstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.08.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Berner AS (org.nr 937760906) kjøper 100% av aksjene i C Frimann-Dahl AS (org.nr 879845262)