Bertel O. Steen AS – A-K Maskiner AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Import og salg av maskiner til landbruket

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.05.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bertel O. Steen AS (org. nr. 916218753) erverver samtlige aksjer i A-K Maskiner AS (org.nr. 946468037)