Bertel O. Steen AS – Citroën Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Biler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.03.2015

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Bertel O. Steen AS (org.nr. 916218753) erverver Citroën Norge AS (org.nr. 914767601)