Bertel O. Steen AS – Opel Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av person- og varebiler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.08.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Bertel O. Steen AS (rg.nr. 916218753) erverver 100% av aksjene og dermed enekontroll i Opel Norge AS (org.nr. 911954001)