Bertel O. Steen AS – Risus AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bilforhandler og verksteddrift

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.11.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Bertel O. Steen AS (org.nr. 916 218 753) erverver 100 %  av aksjene i Risus AS (org.nr. 960 922 956)